Artwork

Wall Mounted

Harue Shimomoto | Futatsu (Two)

Futatsu (Two)

by Harue Shimomoto

Size:
41H x 46W x 11D”

Artwork