Artwork

Artist's Work

Thomas Scoon | Companion #2 & #3

Companion #2 & #3

by Thomas Scoon

Size:
28.5H x 6.5W x 4D”
Medium:
Cast Glass & Mika Stone